حالت نمایش

چوب اشباع نما

ضخامت 18 میلیمتر
طول 2000 میلیمتر
عرض 90 میلیمتر

امتیازمحصول
5
تماس بگیرید